List of active policies

Name Type User consent
Datu izmantošana Privacy policy Authenticated users

Summary

   

Full policy

Ar šo apliecinu savu piekrišanu tam, ka SIA “Tālmācības autoskola” (reģistrācijas numurs 41203070779), apstrādā, t.sk. ievāc, glabā un dzēš, manus personas datus šādiem nolūkiem:

  • SIA “Tālmācības autoskola” pakalpojumu – tiešsaistes autovadītāju teorijas apmācību uzsākšanai un sniegšanai platformā, un to kvalitātes kontrolei;
  • SIA “Tālmācības autoskola” saistošo līgumisko pienākumu izpildei;
  • SIA “Tālmācības autoskola” pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • manu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • mājaslapas (www.macam.lv) un platformas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
  • statistikai un darba analīzei;
  • plānošanai un uzskaitei;

kamēr ir spēkā starp mani un autoskolu noslēgtais līgums, vai ir spēkā mana piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Savus personas datus esmu nodevis SIA “Tālmācības autoskola” rīcībā pati/-s. Esmu informēta/-s, ka jebkurā laikā esmu tiesīga/-s prasīt piekļuvi saviem personas datiem, savu datu papildināšanu, atjaunošanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret apstrādi, prasīt datu pārnesamību, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu.